Vezovi

VEZOVI NA VELE VODE

Želimo produžiti postojeće vezove pod Vele vode do granice koncesije lučke uprave i u ravnini sa gatovima u škveru . Svaki gat se može produžiti do 50m, čime bi se dobilo 100 vezova za brodice  od 6-8m. Između prvog gata i škvera napravio bi se slip za jaht klub, a škver bi dao na raspolaganje zgradu "bravarije" za potrebe kluba. U Nastavku bi se uredili vezovi za ribarske brodove.

DIZALICA ZA BRODOVE

 Slip na velim vodama treba nasipati i napraviti površinu za modernu dizalicu (viličara) za brodice, slično kao i u susjednoj marini. Tako prilikom podvodnog pranja brodova, prljavština ne bi išla u more, već u pročišćivače otpadnih voda. Svim mještanima osigurati 50% popusta na dizalicu. 

Maksimalna ekološka zaštita prališta brodica

Ugraditi najmoderniji pročišćvač voda nakon pranja brodica.

Zaštita kod podvodnog bojanja

Podvodno bojanje brodica vršiti pdo maksimalnim nadzorom i u skladu sa eko standardima.

VEZOVI ZA TURISTIČKE BRODOVE

 Na Punćalama napraviti nove gatove i valobrane za turističke brodove do 30m. Osloboditi operativnu obalu za turističke brodove koji voze na Košljun. 

Mini cruzeri

U Punat privući mini cruzere koji kruže Jadranom.

Prijevoz na košljun - Izletnički brodovi

Svim prijevoznicima na Košljun i turističkim brodovima koji rade u Puntu, urediti vezove uz samu operativnu obalu, kako bi lako mogli ukrcavati putnike i vršiti prodaju karata na štandovima.

POD GUŠTERNU

Obzirom da je ovo vrlo plitko područje, napraviti atrakcije na moru - bazen u moru, vaterpolo igralište, vodeni park, restoran na moru ili sl.

Bazen u moru

Prirodni bazen s morskom vodom, zaštićen i od valova i brodova

Igralište za vaterpolo

Urediti sportske sadržaje na moru, za aktivne i rekreativne sportaše.